АктивИнвест

Общественная организация инвесторов строительства по Глушкова 6
Текущее время: 14 апр 2021, 22:06

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 15:13 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 27 фев 2009, 01:43
Сообщений: 253
Откуда: Конева 4-В
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 квітня 2009 р. № 530ПОРЯДОК

проведення аукціону із залучення інвесторів державними

підприємствами, установами та організаціямиЗагальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями (далі — підприємства) для реалізації інвестиційних проектів, що спрямований на забезпечення конкурентності, відкритості, справедливості, неупередженості в підготовці і проведенні аукціону з відбору суб’єктів господарювання для набуття права на укладення з підприємствами інвестиційного договору про залучення та реалізацію інвестицій (далі — інвестиційний договір).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон — конкурентний спосіб визначення суб’єкта господарювання для набуття права на укладення інвестиційного договору;

гарантійний внесок — кошти у сумі, що становить 10 відсотків розміру початкової плати за набуття права на укладення інвестиційного договору;

інвестиційний проект — сукупність організаційних, фінансових та технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності відповідно до інвестиційного договору;

крок аукціону — визначена в установленому порядку мінімальна грошова надбавка, на яку у процесі аукціону підвищується кожна запропонована плата за набуття права на укладення інвестиційного договору;

переможець аукціону — учасник аукціону, який у процесі відкритих торгів на аукціоні запропонував найвищу плату за набуття права на укладення інвестиційного договору та узяв на себе зобов’язання виконати всі фіксовані умови аукціону;

плата за набуття права на укладення інвестиційного договору — кошти, які за результатами аукціону переможець аукціону зобов’язується сплатити як плату за набуття права на укладення інвестиційного договору. Зазначена плата перераховується до державного бюджету, її розмір не впливає на зазначений в оголошенні про аукціон розмір частки підприємства в інвестиційній діяльності;

початкова плата за набуття права на укладення інвестиційного договору — кошти у сумі, що установлена суб’єктом управління до проведення аукціону та є складовою фіксованих умов аукціону;

претендент — суб’єкт господарювання, який подав суб’єктові управління необхідні документи для участі в аукціоні;

суб’єкт управління — центральний орган виконавчої влади, інші суб’єкти управління об’єктами державної власності, Національна академія наук та галузеві академії наук;

учасник аукціону — допущений до участі в аукціоні суб’єкт господарювання, що сплатив гарантійний внесок;

фіксовані умови аукціону — перелік однакових та незмінних для всіх суб’єктів господарювання зобов’язань (істотних умов інвестиційного договору), що публікуються в оголошенні про проведення аукціону.

Прийняття рішення про надання
згоди на реалізацію інвестиційного проекту

3. Рішення про надання згоди на реалізацію інвестиційного проекту, в якому бере участь підприємство, приймається Кабінетом Міністрів України.

4. Ініціатором реалізації інвестиційного проекту може бути підприємство, суб’єкт господарювання, а також суб’єкт управління. Звернення до суб’єкта управління та документи щодо реалізації інвестиційного проекту готує підприємство.

5. Для отримання згоди на реалізацію інвестиційного проекту підприємство подає суб’єктові управління разом із зверненням:

проект інвестиційного договору;

техніко-економічне обґрунтування реалізації інвестиційного проекту;

попередні пропозиції щодо істотних умов інвестиційного договору;

пропозиції суб’єктів господарювання стосовно умов залучення недержавних інвестицій та істотних умов інвестиційного договору (у разі наявності);

нотаріально засвідчену копію статуту (положення) підприємства;

інформацію про виробничі потужності та види діяльності підприємства, обсяг і основну номенклатуру продукції (виконання робіт, надання послуг), зокрема експортованої, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості за останніх три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна у заставі, податковій заставі, оренді та лізингу;

інформацію про земельну ділянку, яку планується використовувати для провадження інвестиційної діяльності;

характеристику закріпленого за підприємством майна, що перебуває у державній власності і пропонується використовувати для провадження інвестиційної діяльності, із зазначенням його вартості.

6. У разі потреби суб’єкт управління та підприємство вивчають попит заінтересованих у реалізації інвестиційного проекту суб’єктів господарювання.

Суб’єкт управління у разі потреби може затребувати додаткові документи.

7. У разі прийняття рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту суб’єкт управління у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, готує проект рішення Кабінету Міністрів України, який подає Фондові державного майна, Мінфіну та Мінекономіки разом з:

проектом інвестиційного договору;

техніко-економічним обґрунтуванням реалізації інвестиційного проекту;

нотаріально засвідченою копією статуту (положення) підприємства;

інформацією про виробничі потужності та види діяльності підприємства, обсяг і основну номенклатуру продукції (виконання робіт, надання послуг), зокрема експортованої, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості за останніх три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна у заставі, податковій заставі, оренді та лізингу;

витягом із галузевих (підгалузевих) концепцій і програм розвитку та інвестування підприємства;

пропозиціями стосовно фіксованих умов аукціону, зокрема щодо початкової плати за набуття права на укладення інвестиційного договору;

характеристикою та звітом про результати проведення незалежної оцінки майна та/або майнових прав, які суб’єктом управління пропонується передати для реалізації інвестиційного проекту;

інформацією про земельну ділянку, що передбачається використовувати для провадження інвестиційної діяльності;

документами, в яких визначаються особливості провадження інвестиційної діяльності.

У разі потреби Фонд державного майна, Мінфін та Мінекономіки можуть затребувати від суб’єкта управління додаткові документи, необхідні для погодження проекту рішення Кабінету Міністрів України.

8. Фонд державного майна, Мінфін та Мінекономіки протягом 30 робочих днів з дати надходження від суб’єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, проводять експертизу інвестиційного проекту, за результатами якої оформлюють висновок щодо можливості реалізації інвестиційного проекту.

Фонд державного майна здійснює в установленому порядку рецензування звіту про результати проведення незалежної оцінки майна та/або майнових прав, які суб’єктом управління пропонується передати для реалізації інвестиційного проекту.

9. Суб’єкт управління після отримання від Фонду державного майна, Мінфіну та Мінекономіки висновку щодо можливості реалізації інвестиційного проекту подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення щодо надання згоди на реалізацію інвестиційного проекту.10. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання згоди на реалізацію інвестиційного проекту суб’єкт управління вживає заходів до підготовки і проведення аукціону та укладення з переможцем аукціону інвестиційного договору.

У разі підготовки Фондом державного майна негативної рецензії на звіт про результати проведення незалежної оцінки вартості майна та/або майнових прав, які суб’єктом управління пропонується передати для реалізації інвестиційного проекту, проект рішення Кабінету Міністрів України повертається суб’єктові управління на доопрацювання.

Про недоцільність реалізації інвестиційного проекту суб’єкт управління повідомляє підприємство у письмовій формі.

Повторний розгляд доопрацьованих суб’єктом управління документів здійснюється Фондом державного майна відповідно до цього Порядку.

Підготовка до проведення аукціону

11. Для проведення аукціону суб’єкт управління утворює аукціонну комісію у складі не менше п’яти осіб, призначає її голову і секретаря та затверджує положення про комісію.

12. Аукціонна комісія:

здійснює реєстрацію учасників аукціону;

визначає переможця аукціону;

подає на затвердження суб’єктові управління протоколи засідання комісії;

здійснює інші повноваження, визначені суб’єктом управління.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення аукціонної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

13. Суб’єкт управління забезпечує за рахунок коштів підприємства публікацію оголошення про аукціон в газеті “Урядовий кур’єр”, друкованих засобах масової інформації державних органів приватизації та у разі потреби в інших друкованих засобах масової інформації. Оголошення про аукціон розміщується на веб-сайтах підприємства та/або суб’єкта управління не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати його проведення.

Оголошення повинне містити:

інформацію про підприємство;

відомості щодо розміру початкової плати за набуття права на укладення інвестиційного договору і кроку аукціону;

порядок та строк перерахування переможцем аукціону плати за набуття права на укладення інвестиційного договору в розмірі, визначеному за результатами аукціону;

фіксовані умови аукціону;

інформацію про дату, час і місце проведення аукціону;

відомості щодо розміру гарантійного внеску та порядку його сплати;

інформацію про кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів, місце та час визначення суб’єктом управління учасників аукціону;

перелік додаткових матеріалів, в яких визначаються особливості провадження інвестиційної діяльності.

14. Для участі в аукціоні претендент подає суб’єктові управління заяву про участь в аукціоні, власні пропозиції та визначені в оголошенні про аукціон додаткові матеріали, що складаються державною мовою.

Пропозиції претендентів, що містять інформацію про розмір плати за набуття права на укладення інвестиційного договору та згоду виконати фіксовані умови аукціону, подаються в окремому непрозорому пакеті з назвою аукціону та написом “пропозиції для участі в аукціоні”. Додаткові матеріали подаються в окремому непрозорому пакеті з назвою аукціону та написом “додаткові матеріали до пропозицій для участі в аукціоні”.

Суб’єкт управління організовує реєстрацію заяв про участь в аукціоні, забезпечує збереження поданих заяв та документів, а також конфіденційність відомостей щодо претендентів.

15. Критерії відбору та допуску претендентів до участі в аукціоні затверджуються суб’єктом управління, який організовує аукціон. Перелік допущених до аукціону учасників затверджується розпорядчим актом суб’єкта управління, що передається аукціонній комісії.

16. До участі в аукціоні не допускаються претенденти, які:

не дотрималися строків подання заяви та пропозицій, що передбачені оголошенням про аукціон;

оформлення заяви та пропозицій здійснили з порушенням цього Порядку;

не дотрималися додаткових вимог до претендентів.

17. Суб’єкт управління протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомляє претендента у письмовій формі про підстави його недопущення до участі в аукціоні.

18. Суб’єкт управління надає учасникам аукціону проект інвестиційного договору, техніко-економічне обґрунтування реалізації інвестиційного проекту та інші документи.

Проведення аукціону

19. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників. Якщо зареєстрований один учасник, аукціонна комісія має право визнати його переможцем аукціону за умови, що він погодився внести визначену умовами аукціону плату за набуття права на укладення інвестиційного договору, узяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови аукціону та погодився укласти інвестиційний договір.

20. Перед початком аукціону секретар комісії реєструє його учасників згідно з переліком суб’єктів господарювання, допущених суб’єктом управління до участі в аукціоні, із зазначенням найменування такого учасника, дати і часу реєстрації, прізвища, імені, по батькові уповноваженої особи учасника та видає картку з номером учасника аукціону.

Реєстрація учасників аукціону завершується за 10 хвилин до його початку.

21. Голова комісії у присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує та оголошує пропозиції учасників аукціону в порядку послідовності їх номерів.

22. Пропозиції учасників аукціону, в яких запропонований розмір плати за набуття права на укладення інвестиційного договору нижчий, ніж визначений в оголошенні про проведення аукціону, або які не містять згоди щодо виконання фіксованих умов аукціону, до подальшого розгляду не приймаються. У протоколі напроти таких пропозицій ставиться відмітка “не виконані умови аукціону”.

23. Аукціон проводиться у вигляді відкритих торгів ліцитатором, який визначається суб’єктом управління.

24. Початком торгів вважається момент оголошення ліцитатором пропозиції учасника щодо найбільшої плати за набуття права на укладення інвестиційного договору, яка вважається початковою ціною торгів. Якщо після триразового оголошення початкової ціни не запропонована більш висока ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про перемогу учасника аукціону, що запропонував початкову ціну.

25. У ході аукціону його учасники піднімають картку з номером учасника аукціону та оголошують свої пропозиції.

26. Збільшення ціни здійснюється учасниками аукціону згідно з кроком аукціону, який зазначається в оголошенні про його проведення. Якщо після триразового оголошення ліцитатором останньої пропозиції щодо плати за набуття права на укладення інвестиційного договору від учасників не надійшли пропозиції щодо збільшення ціни, ліцитатор з одночасним ударом молотка називає номер учасника аукціону, який запропонував пропозицію щодо найбільшої ціни за набуття права на укладення інвестиційного договору, та оголошує його переможцем.

27. Після закінчення торгів аукціонною комісією складається протокол аукціону, в якому зазначаються:

фіксовані умови аукціону;

відомості про учасників аукціону;

пропозиції учасників аукціону;

відомості щодо розміру плати за набуття права на укладення інвестиційного договору, запропонований переможцем аукціону;

порядок та строк внесення переможцем аукціону плати за набуття права на укладення інвестиційного договору та реквізити відповідного рахунку;

інформація про учасників аукціону, які у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу та/або укладення інвестиційного договору можуть бути запрошені в порядку черговості до переговорів стосовно укладення інвестиційного договору.

Протокол аукціону підписується всіма присутніми членами комісії та затверджується у триденний строк суб’єктом управління шляхом прийняття розпорядчого акта. Копія затвердженого протоколу та розпорядчий акт видаються переможцеві аукціону.

Суб’єкт управління протягом 10 календарних днів після підписання протоколу аукціону інформує його учасників про підсумки аукціону та повертає всім учасникам, крім переможця аукціону, гарантійний внесок.

28. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу та/або укладення інвестиційного договору, та/або невнесення в повному обсязі плати за набуття права на укладення інвестиційного договору в порядку та строк, що визначені в оголошенні про аукціон, суб’єкт управління має право розпочати переговори з учасниками аукціону, що визначені у протоколі як такі, що можуть бути запрошені в порядку черговості до переговорів стосовно укладення зазначеного договору. У такому разі гарантійний внесок переможцеві аукціону не повертається.

29. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників аукціону;

коли учасники не запропонували вищу за визначену в оголошенні про проведення аукціону плату за набуття права на укладення інвестиційного договору;

відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону та/або інвестиційного договору, недосягнення згоди із запрошеними до переговорів згідно з пунктом 28 цього Порядку учасниками аукціону.

У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

Надання згоди на укладення інвестиційного

договору. Укладення договору

30. На підставі затвердженого протоколу та розпорядчого акта суб’єкта управління підприємство готує проект інвестиційного договору, який укладається з переможцем аукціону за умови перерахування таким переможцем у повному обсязі плати за набуття права на укладення інвестиційного договору в порядку та строк, що визначені в оголошенні про аукціон.

Обов’язковою умовою інвестиційного договору є положення щодо припинення в односторонньому порядку реалізації зазначеного договору у разі невиконання переможцем аукціону його умов. У такому разі плата за набуття права на укладення інвестиційного договору переможцеві аукціону не повертається.

У разі необхідності суб’єкт управління може прийняти рішення про свою участь у виконанні інвестиційного договору.

31. Проект інвестиційного договору погоджується суб’єктом управління та надсилається Фондові державного майна, Мінфіну та Мінекономіки для погодження.

Фонд державного майна, Мінфін та Мінекономіки протягом 30 робочих днів з дати надходження від суб’єкта управління проекту інвестиційного договору погоджують його або дають рекомендації щодо доопрацювання його умов.

32. Після отримання від Фонду державного майна, Мінфіну та Мінекономіки погодженого проекту інвестиційного договору суб’єкт управління приймає рішення про надання згоди підприємству на укладення інвестиційного договору. Рішення приймається у формі розпорядчого акта.

Сума гарантійного внеску, внесена переможцем аукціону, зараховується в рахунок плати за набуття права на укладення інвестиційного договору.

33. Повідомлення про результати аукціону із зазначенням відомостей про організатора та переможця аукціону, розмір плати за набуття права на укладення інвестиційного договору, запропонований переможцем аукціону, публікується суб’єктом управління у місячний строк з дня укладення інвестиційного договору у засобах масової інформації, у яких публіковалося оголошення про проведення аукціону.


Вернуться наверх
 Профиль  
 

СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2009, 15:24
Сообщений: 2010
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2009 р. N 862
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення аукціону із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку проведення аукціону із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2009 р. N 530 "Питання залучення інвестицій державними підприємствами, установами та організаціями" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1354), зміни, виклавши його у редакції, що додається.
2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Фонду державного майна внести в місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо запровадження системи єдиних критеріїв оцінки економічної та соціальної вигоди держави від реалізації державними підприємствами, установами та організаціями інвестиційних проектів.
3. Фонду державного майна подати в місячний строк проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про аукціонну комісію та її склад.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2009 р. N 530
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 862)ПОРЯДОК проведення аукціону
із залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає єдиний механізм залучення інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) для реалізації інвестиційних проектів, що спрямований на забезпечення конкурентності, відкритості, справедливості, неупередженості в підготовці і проведенні аукціону з відбору суб'єктів господарювання для набуття права на укладення з підприємствами інвестиційного договору про залучення та реалізацію...


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 862
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення
аукціону із залучення інвесторів державними
підприємствами, установами та організаціями


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Порядку проведення аукціону із залучення
інвесторів державними підприємствами, установами та організаціями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня
2009 р. N 530 ( 530-2009-п ) "Питання залучення інвестицій
державними підприємствами, установами та організаціями" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1354), зміни, виклавши його у
редакції, що додається.

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Фонду
державного майна внести в місячний строк на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо запровадження системи єдиних
критеріїв оцінки економічної та соціальної вигоди держави від
реалізації державними підприємствами, установами та організаціями
інвестиційних проектів.

3. Фонду державного майна подати в місячний строк проект
постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення
про аукціонну комісію та її склад.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2009 р. N 530 ( 530-2009-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 862)

ПОРЯДОК
проведення аукціону із залучення інвесторів
державними підприємствами, установами та організаціями


Загальна частина

1. Цей Порядок визначає єдиний механізм залучення інвесторів
державними підприємствами, установами та організаціями (далі -
підприємства) для реалізації інвестиційних проектів, що
спрямований на забезпечення конкурентності, відкритості,
справедливості, неупередженості в підготовці і проведенні аукціону
з відбору суб'єктів господарювання для набуття права на укладення
з підприємствами інвестиційного договору про залучення та
реалізацію інвестицій (далі - інвестиційний договір).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:

аукціон - конкурентний спосіб визначення суб'єкта
господарювання для набуття права на укладення інвестиційного
договору;

гарантійний внесок - кошти у сумі, що становить 10 відсотків
розміру початкової плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору;

інвестиційний проект - сукупність організаційних, фінансових
та технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної
діяльності відповідно до інвестиційного договору;

крок аукціону - визначена в установленому порядку мінімальна
грошова надбавка, на яку у процесі аукціону підвищується кожна
запропонована плата за набуття права на укладення інвестиційного
договору;

переможець аукціону - учасник аукціону, який у процесі
відкритих торгів на аукціоні запропонував найвищу плату за набуття
права на укладення інвестиційного договору та узяв на себе
зобов'язання виконати всі фіксовані умови аукціону;

плата за набуття права на укладення інвестиційного договору -
кошти, які за результатами аукціону переможець аукціону
зобов'язується сплатити за набуття права на укладення
інвестиційного договору. Зазначена плата перераховується до
державного бюджету, її розмір не впливає на зазначений в
оголошенні про аукціон розмір частки державного підприємства в
інвестиційній діяльності;

початкова плата за набуття права на укладення інвестиційного
договору - кошти у сумі, що установлена Кабінетом Міністрів
України до проведення аукціону та є складовою фіксованих умов
аукціону;

претендент - суб'єкт господарювання, який подав Фонду
державного майна необхідні документи для участі в аукціоні;

суб'єкт управління - центральний орган виконавчої влади, інші
суб'єкти управління об'єктами державної власності, Національна
академія наук та галузеві академії наук;

учасник аукціону - допущений до участі в аукціоні суб'єкт
господарювання, що сплатив гарантійний внесок;

фіксовані умови аукціону - перелік однакових та незмінних для
всіх суб'єктів господарювання зобов'язань (істотних умов
інвестиційного договору). Фіксовані умови аукціону затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Прийняття рішення про надання згоди на реалізацію
інвестиційного проекту

3. Рішення про надання згоди на реалізацію інвестиційного
проекту, в якому бере участь підприємство, приймається Кабінетом
Міністрів України.

4. Ініціатором реалізації інвестиційного проекту може бути
підприємство, або інший суб'єкт господарювання, або суб'єкт
управління.

Заяву-пропозицію до Фонду державного майна та документи щодо
реалізації інвестиційного проекту готує ініціатор.

5. Для підготовки документів на розгляд Кабінету Міністрів
України ініціатор подає Фонду державного майна разом із
заявою-пропозицією:

техніко-економічне обґрунтування реалізації інвестиційного
проекту (на паперових та електронних носіях);

попередні пропозиції щодо істотних умов інвестиційного
договору (на паперових та електронних носіях);

пропозиції стосовно умов залучення недержавних інвестицій;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;

інформацію про земельну ділянку, яку планується
використовувати для провадження інвестиційної діяльності.

6. Після надходження заяви-пропозиції Фонд державного майна в
разі необхідності витребовує від підприємства:

відомості про закріплене за ним майно, яке пропонується
використовувати в реалізації проекту із зазначенням його
балансової та за наявності експертної грошової оцінки;

інформацію про виробничі потужності та види діяльності
підприємства, обсяг і основну номенклатуру продукції (виконання
робіт, надання послуг), зокрема експортованої, кількість і склад
робочих місць, рівень прибутковості за останніх три роки, розмір
дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна у
заставі, податковій заставі, оренді та лізингу.

У разі відсутності експертної грошової оцінки майна та
земельної ділянки підприємства, яку планується використовувати для
провадження інвестиційної діяльності, Фонд державного майна
організовує їх проведення.

7. Фонд державного майна на підставі поданих інвестором
пропозицій готує проект рішення Кабінету Міністрів України про
надання згоди на реалізацію інвестиційного проекту, схвалення
проекту інвестиційного договору, затвердження фіксованих умов
аукціону та розміру початкової плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору.

8. Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст та суб'єкт управління
підприємством розглядають подані на погодження Фондом державного
майна проект рішення Кабінету Міністрів України та проект
інвестиційного договору і протягом 10 днів з дня їх надходження
подають свої висновки Фонду державного майна.

9. Не пізніше ніж протягом 30 днів з дня надходження
заяви-пропозиції Фонд державного майна подає в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України проект рішення з доданим до
нього проектом інвестиційного договору та документами,
передбаченими у пунктах 5 і 6 цього Порядку, разом з висновками та
пропозиціями.

10. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
надання згоди на реалізацію інвестиційного проекту, схвалення
проекту інвестиційного договору, затвердження фіксованих умов
аукціону та розміру початкової плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору Фонд державного майна організовує
проведення аукціону та укладення з переможцем аукціону
інвестиційного договору.

Про відмову Кабінету Міністрів України у реалізації
інвестиційного проекту Фонд державного майна повідомляє заявнику у
письмовій формі протягом семи днів з дня прийняття рішення
Кабінетом Міністрів України.

Повторний розгляд Фондом державного майна заяв-пропозицій та
документів щодо реалізації інвестиційного проекту здійснюється
відповідно до цього Порядку.

Підготовка до проведення аукціону

11. Для проведення аукціону Фонд державного майна утворює
аукціонну комісію. Положення про аукціонну комісію та її склад
затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу аукціонної комісії входять представники Фонду
державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту та суб'єкта
управління відповідним підприємством.

12. Аукціонна комісія:

здійснює реєстрацію учасників аукціону;

визначає переможця аукціону;

подає на затвердження Фонду державного майна протоколи
засідання комісії;

здійснює інші повноваження, визначені її положенням.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення аукціонної комісії приймається простою більшістю
голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

13. Фонд державного майна протягом трьох робочих днів після
прийняття рішення Кабінетом Міністрів України забезпечує за
рахунок коштів підприємства публікацію оголошення про аукціон в
газеті "Урядовий кур'єр", друкованих засобах масової інформації
державних органів приватизації та у разі потреби в інших
друкованих засобах масової інформації. Оголошення про аукціон
розміщується також на офіційних веб-сайтах підприємства, суб'єкта
управління та Фонду державного майна.

Аукціон проводиться не раніше 30 і не пізніше 35 днів з дня
опублікування оголошення.

Оголошення повинне містити:

інформацію про підприємство;

фіксовані умови аукціону;

відомості про розмір початкової плати за набуття права на
укладення інвестиційного договору і кроку аукціону;

порядок та строк перерахування переможцем аукціону плати за
набуття права на укладення інвестиційного договору в розмірі,
визначеному за результатами аукціону;

інформацію про дату, час і місце проведення аукціону;

відомості про розмір гарантійного внеску та порядок його
сплати;

інформацію про кінцевий строк прийняття пропозицій від
претендентів, місце та час визначення Фондом державного майна
учасників аукціону.

14. Для участі в аукціоні претендент подає Фонду державного
майна заяву про участь в аукціоні та визначені в оголошенні про
аукціон матеріали, що складаються державною мовою.

Пропозиції претендентів, що містять інформацію про розмір
плати за набуття права на укладення інвестиційного договору та
згоду виконати фіксовані умови аукціону, подаються в окремому
непрозорому пакеті з назвою аукціону та написом "Пропозиції для
участі в аукціоні".

Фонд державного майна реєструє отримані заяви, передає їх до
аукціонної комісії для розгляду поданих документів та затвердження
переліку допущених до аукціону учасників.

15. Фонд державного майна та члени аукціонної комісії
забезпечують збереження поданих заяв та документів, а також
конфіденційність відомостей про претендентів.

16. До участі в аукціоні не допускаються претенденти, які:

не дотрималися строків подання заяви та пропозицій, що
передбачені оголошенням про аукціон;

здійснили оформлення заяви та пропозицій з порушенням цього
Порядку.

17. Протягом трьох робочих днів після прийняття комісією
рішення Фонд державного майна письмово повідомляє претендентам про
прийняте щодо них рішення.

18. Фонд державного майна надає учасникам аукціону проект
інвестиційного договору, техніко-економічне обґрунтування
реалізації інвестиційного проекту та інші документи.

Усім учасникам надається однаковий пакет документів.

Проведення аукціону

19. Аукціон проводиться за умови реєстрації не менш як двох
учасників.

Якщо зареєстрований лише один учасник, аукціонна комісія має
право визнати його переможцем аукціону за умови, що він погодився
внести визначену умовами аукціону плату за набуття права на
укладення інвестиційного договору, узяв зобов'язання виконати всі
фіксовані умови аукціону та погодився укласти інвестиційний
договір.

20. Перед початком аукціону секретар комісії реєструє його
учасників згідно з переліком претендентів, допущених аукціонною
комісією до участі в аукціоні, із зазначенням найменування такого
учасника, дати і часу реєстрації, прізвища, імені, по батькові
уповноваженої особи учасника та видає картку з номером учасника
аукціону.

Реєстрація учасників аукціону завершується за 10 хвилин до
його початку.

21. Голова комісії у присутності членів комісії та
заінтересованих осіб розпечатує та оголошує пропозиції учасників
аукціону в порядку послідовності їх номерів.

22. Пропозиції учасників аукціону, в яких запропонований
розмір плати за набуття права на укладення інвестиційного договору
нижчий, ніж визначений в оголошенні про проведення аукціону розмір
початкової плати за набуття права на укладення інвестиційного
договору, або які не містять згоди щодо виконання фіксованих умов
аукціону, до подальшого розгляду не приймаються. У протоколі
напроти таких пропозицій ставиться відмітка "не виконані умови
аукціону".

23. Аукціон проводиться у вигляді відкритих торгів
ліцитатором, який визначається Фондом державного майна.

24. Початком торгів вважається момент оголошення ліцитатором
пропозиції учасника щодо найбільшої плати за набуття права на
укладення інвестиційного договору, яка вважається початковою ціною
торгів.

Якщо після триразового оголошення початкової ціни не
запропонована більш висока ціна, ліцитатор одночасно з ударом
молотка оголошує про перемогу учасника аукціону, що запропонував
початкову ціну.

25. У ході аукціону його учасники піднімають картку з номером
учасника аукціону та оголошують свої пропозиції.

26. Збільшення ціни здійснюється учасниками аукціону згідно з
кроком аукціону, який зазначається в оголошенні про його
проведення. Якщо після триразового оголошення ліцитатором
останньої пропозиції щодо плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору від учасників не надійшли пропозиції щодо
збільшення ціни, ліцитатор з одночасним ударом молотка називає
номер учасника аукціону, який запропонував пропозицію щодо
найбільшої ціни за набуття права на укладення інвестиційного
договору, та оголошує його переможцем.

27. Після закінчення торгів аукціонною комісією складається
протокол аукціону, в якому зазначаються:

фіксовані умови аукціону;

відомості про учасників аукціону;

пропозиції учасників аукціону;

відомості про розмір плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору, запропонованого переможцем аукціону;

порядок та строк внесення переможцем аукціону плати за
набуття права на укладення інвестиційного договору та реквізити
відповідного рахунка;

інформація про учасників аукціону, які у разі відмови
переможця аукціону від підписання протоколу та/або укладення
інвестиційного договору можуть бути запрошені в порядку черговості
до переговорів стосовно укладення інвестиційного договору.

Протокол аукціону підписується всіма присутніми членами
комісії та затверджується у триденний строк Фондом державного
майна шляхом прийняття розпорядчого акта. Копія затвердженого
протоколу та розпорядчий акт протягом двох робочих днів з дня
проведення аукціону видаються переможцеві аукціону, а на письмове
звернення учасника - учасникові та надсилаються суб'єкту
управління та підприємству.

Фонд державного майна наступного дня після підписання
протоколу аукціону інформує учасників аукціону про його підсумки
та повертає всім учасникам, крім переможця аукціону, гарантійний
внесок.

Сума гарантійного внеску, внесена переможцем аукціону,
зараховується в рахунок плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору.

28. У разі відмови переможця аукціону від підписання
протоколу та/або укладення інвестиційного договору, та/або
невнесення в повному обсязі плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору в порядку та строк, що визначені в
оголошенні про аукціон, аукціонна комісія розпочинає переговори з
учасниками аукціону, що визначені у протоколі як такі, що можуть
бути запрошені в порядку черговості до переговорів стосовно
укладення зазначеного договору. У такому разі гарантійний внесок
переможцеві аукціону не повертається.

29. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників аукціону;

коли учасники не запропонували вищу за визначену в оголошенні
про проведення аукціону плату за набуття права на укладення
інвестиційного договору;

відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону
та/або інвестиційного договору, недосягнення згоди із запрошеними
до переговорів згідно з пунктом 28 цього Порядку учасниками
аукціону.

У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, повторний
аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

Укладення договору

30. На підставі копії затвердженого протоколу аукціону та
розпорядчого акта Фонду державного майна підприємство протягом
п'яти робочих днів з дня їх надходження укладає з переможцем
аукціону інвестиційний договір за умови перерахування таким
переможцем у повному обсязі плати за набуття права на укладення
інвестиційного договору в порядку та строк, що визначені в
оголошенні про аукціон.

Обов'язковою умовою інвестиційного договору є положення щодо:

припинення в односторонньому порядку дії зазначеного договору
у разі невиконання переможцем аукціону його умов. У такому разі
плата за набуття права на укладення інвестиційного договору
переможцеві аукціону не повертається;

дотримання переможцем аукціону законодавства про охорону прав
на винаходи (корисні моделі) у разі використання під час
реалізації інвестиційного проекту новітніх технологій та
винаходів, які пропонувалися в техніко-економічному обґрунтуванні
іншими учасниками аукціону.

31. Підприємство протягом п'яти днів з дня укладання
інвестиційного договору надає Фонду державного майна один з
примірників інвестиційного договору.

Фонд державного майна веде реєстр інвестиційних договорів,
укладених підприємствами відповідно до цього Порядку.

32. Повідомлення про результати аукціону із зазначенням
відомостей про організатора та переможця аукціону, розмір плати за
набуття права на укладення інвестиційного договору, запропонований
переможцем аукціону, публікується Фондом державного майна за
рахунок коштів підприємства у місячний строк з дня укладення
інвестиційного договору у засобах масової інформації, у яких
публікувалося оголошення про проведення аукціону.

33. Після укладення інвестиційного договору організація
отримання переможцем аукціону документів дозвільного характеру,
необхідних для реалізації інвестиційного проекту, здійснюється
Держкомпідприємництвом за принципом організаційної єдності.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB3